Kontakta

Adressändring
Katarina Talts, 070-980 91 38, e-post: katarinatalts@hotmail.com

Bomgruppen - tekniska problem
Göran Persson, 0760-23 50 44 (bomansansvarig)
Kjell Seger, 070-426 40 92
Roland Stridh, 070-233 20 50

Bommen - nycklar och telefonnummer
Kjell Seger, 070-426 40 92, e-post: [javascript protected email address]

Båtplats
Kerstin Nyberg, 070-656 24 76, e-post: kerstin.nyberg@telia.com

Motioner, senast 28 februari: 
Kjell Seger, Gotlandsgatan 68, 116 65 Stockholm, e-post: [javascript protected email address]

Röjningsstyrkan (nedfallna träd vid storm etc)
Kjell Seger, 070-426 40 92

Valberedning
Maria Nordström, sammankallande, 070-848 21 37
Håkan Rugeland
Bengt Lassenius

Vår- och höstarbete
Har du förslag till arbetsuppgifter under det frivilliga vår- och höstarbetet, kontakta:

Håkan Bengtsson, 070-458 78 07, e-post: hakan_be@hotmail.com

Peter Appelkvist, 070-593 95 44, e-post: peter.nu.appelkvist@gmail.com

Vägansvarig

Mikael Videgren, 070-567 88 18, e-post; michael@ellmi.se

Jägare

Tobias Nyberg, 070-564 96 00, e-post; tobbenyb@gmail.com

Övriga frågor
Kjell Seger, 070-426 40 92, e-post: [javascript protected email address]

 

Falkuddens Tomtägareförening på Lisö, Nynäshamns kommun, bildades 1961.
 
Vid inträde i föreningen betalas en insats om 500 kronor. Föreningen sköter den gemensamma egendomen inom området, som allmänningar, bryggor och fotbollsplan. För denna skötsel tas det ut en årsavgift som medlemmarna beslutar om på årsstämman.

Föreningen arrangerar frivilligt vår- och höstarbete.
Årsstämman hålls i samband med vårarbetet, om inte styrelsen meddelar något annat. Motioner kan lämnas till och med sista februari via brev eller e-post till ordföranden. Kallelse till årsstämman ska skickas ut 14 dagar i förväg. Styrelsen väljs på föreningens årsstämma.
Medlemmar förväntas sköta alla diken utanför sin egen tomt. Du har rätt att ta bort buskar och mindre träd (10 cm i diameter) i diken. Borttagning av större träd kräver beslut från styrelsen.

Tomtägarna på Falkudden är skyldiga att vara medlemmar i Hästnäs Vägsamfällighet som tar ut en särskild avgift.

Morgontidningar
Vid prenumeration av morgontidningar behöver ni ange stoppställe 33010, 148 97 Sorunda, för att tidningarna ska komma fram.

Himmerfjärden
Falkuddens Tomtägareförening är medlem i Himmerfjärdens naturvårdsförening. Enskilda personer som vill stödja föreningens verksamhet kan också bli medlemmar. http://www.himmerfjarden.se/

Eldningsveckor
I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på våren, vecka 15-16, och två veckor på hösten, vecka 41-42, med föregående veckoslut.

Visa hänsyn genom att:
- hålla fartbegränsningar, 20 km, inom området 
- undvika att använda bullrande maskiner tidigt på morgonen och sent på kvällen
- hålla hundar kopplade på vägar och allmänningar
- respektera kommunens eldningsdagar på våren och hösten

 Grannsamverkan

Vi på Falkudden arbetar aktivt med Grannsamverkan. Eftersom det är flera fastighetsägare som bor inom området året runt så har vi möjlighet att kontinuerligt hålla ”ett vakande öga” på vad som händer och vilka som befinner sig här.

Vid pågående brott: Ring 112

Vid något misstänkt: Ring 114 14 eller gå in på www.polisen.se under rubriken ”Tipsa och hjälp polisen”

Huvudkontaktombud

Peter Appelkvist 070-593 95 44

Mats Carnerup 070-753 38 64

Kontaktombud

Björn Andersson: 070-762 32 65

Jörgen Frändfors 073-140 44 88

Kerstin Nyberg 070-656 24 76

Information om förebyggande åtgärder finns på www.samverkanmotbrott.se