Bredband/TV/Tele

Bredband via fiber

Svenska stadsnätsbolaget AB, numer Open Infra installerar fiber inom området som beräknas driftsättas i början på 2020. För fastighetsägare som tecknat avtal för fiberleverans har installation skett till fastighet under 2018-2019, för övriga fastigheter lämnas kanalisation vid tomtgräns för eventuellt framtida installation. Grävning efter vägar och på allmänningar är planerat att ske under vintern 2019-2020. Kanalisation(rör) på enskild fastighet kopplas ihop till en gemensam kanalisation som terminerar i appartskåp på ett antal platser inom området. Efter detta blåses fibern in i röret till varje anslutningspunkt. Vägarna behöver på ett antal platser brytas upp för att korsa vägen och arbetet kommer att utföras mellan 07:00-17:00 vardagar. El och Telebolag som har kablar i mark inom området har påbörjat utsättning inför grävning.

Fibernätet är ett så kallat öppet nät, d.v.s. att ett flertal telekomoperatörer/tjänsteleverantörer kan väljas. Bredband(internet), TV och telefonitjänster kan levereras över fibernätet.

För frågor om tjänsteutbud, kontakta Open Infra eller telekomoperatör/tjänsteleverantör.

TV

TV kan levereras via fiber, se bredband ovan, via Teracom(TV antenn) eller via parabol.

Teracom; beronde på var i området mottagning ska ske är det två sändare som kan vara aktuella, Nacka masten och en slavsändare i Järna. Information om lämplig mast finns på Teracoms hemsida

Fast telefoni

Fast telefoni kan levereras via fiber, se bredband ovan, eller via kabel av Telia/Skanova

Mobil telefoni och mobilt bredband

Mobiltelefoni och mobilt bredband kan levereras av ett flertal telekomoperatörer.

 

Information från Open Infra (namnbytt från Stadsnätsbolaget)

Februari 2020

Stadsnätsbolaget har bytt namn till Open Infra!

Jag kontaktar dig från Open Infra angående leveransen av din fiberanslutning.

Har vi grävt utanför dig på din gata är det dags för dig att starta din fiberbox, det är viktigt att
den är inkopplad med ström för att vi ska kunna driftsätta dig när det är dags. Vi kommer att
påbörja fiberarbeten inom 1 - 2 veckor.

Du kommer att få ett mejl när du är driftsatt.

Har du frågor så kontakta gärna vår kundtjänst. Enklast når du oss genom att ringa på 010-
492 71 00 mellan 08 – 12 och 13 – 16.30 på vardagar.

Stadsnätsbolaget har bytt namn till Open Infra. Dels för att göra det tydligare att vi driver ett
öppet fibernät dels för namnet skall fungera för vår internationella expansion.

December 2019

Vi har kommit ca 1/3 med grävarbetet i ert område och vi kommer att fortsätta arbetet in i januari om vädret tillåter oss. I januari kommer vi att påbörja fiberblåsnigen mot ert område och då kommer vi att ansluta era fastigheter löpande. När allt är klart och ni blir driftsatta kommer ni att få ett mejl av oss om detta. Det är viktigt att elen är inkopplad i fiberdosa hela tiden annars kan vi inte driftsätta er när det är dags.

Har du frågor så kontakta gärna vår kundtjänst. Enklast når du oss genom att svara på detta e-postmeddelande men du kan även ringa oss på 010-492 71 00 mellan 08 – 12 och 13 – 16.30 på vardagar.

Angående delbetalning
Oavsett vilket betalningsalternativ du valt för din fiber så kommer du efter driftsättningen få en faktura på hela beloppet. Vill du då dela upp betalningen på t.ex. 24 månader så finns det en länk på fakturan för att lägga upp en betalningsplan hos anvisad kreditpartner

Till dig som valt fiberinstallation utan tjänster
Snart kommer du få din fiber inkopplad. Valde du fiberpaket utan tjänst så bjuder vi dig ändå på tre månaders fri surf med 1000Mb/s bredband från Internetbolaget (läs mer om dem på https://internetbolaget.nu/). Det ger dig lite tid att fundera på vad du

vill ha för bredbandstjänst och från vem.

Hej.

För information så kommer vi påbörja arbetet i Falkudden under fredagen v.50

Vi har nu grävt genom Sandvik och befinner oss i närheten av staketet som avgränsar föreningarna.

De partier som vi planerar att hinna gräva under slutet av 2019 är längst med Falkuddsvägen 12 - 3 och längst med  Falkuddsslingan längst med 4 - 18.

Vi kommer troligtvis ha verksamheten igång fram tills tisdag - onsdag v.51

 

Oktober 2019

Jag kontaktar dig från Stadsnätsbolaget angående leveransen av din fiberanslutning.

Vi vill informera er att grävningen pågår för fullt i Ösmo, när grävningen är klar i den delen kommer vi att börja gräva i ert område. Vi beräknar grävstart under vecka 45 - 47.

Vi återkommer med en mer detaljerad tidsplan lite längre fram.

Har du frågor så kontakta gärna vår kundtjänst. Enklast når du oss genom att svara på detta epostmeddelande men du kan även ringa oss på 010-492 71 00 mellan 08 – 12 och 13 – 16:30 på vardagar.

Therese
Teamleader på kundtjänst
Stadsnätsbolaget

Angående delbetalning
Oavsett vilket betalningsalternativ du valt för din fiber så kommer du efter driftsättningen få en faktura på hela beloppet. Vill du då dela upp betalningen på t.ex. 24 månader så finns det en länk på fakturan för att lägga upp en betalningsplan hos anvisad kreditpartner.

 


Januari 2019

Med anledning av tidigare information så kommer här uppdatering med mer konkret information och förtydligande. Nedan finner ni även en guide (steg-för-steg) till hur du uppdaterar din beställning för att få din fiberinstallation till din fastighet under byggnationen.

På grund av dyrare kostnader under projektet önskar vi nyttja korrekta skatteavdrag som är tillgängliga i våra standardavtal hos Stadsnätsbolaget avseende ROT/RUT som leder till att vi kan bygga projektet mer kostnadseffektivt. Stadsnätsbolaget är experter på landsbygdsfiber. I våra beställningsvillkor har vi möjlighet till mindre åverkan både på tomt och terräng.

Därför behöver du som kund uppdatera din tidigare beställning för att vara garanterad din installation.


Nedan följer skillnaderna med det den nya beställningen:


AVTALSLÄNGD
-På grund av respons från boende har vi korrigerat avtalslängden på den nya beställningen till 12 månader (istället för 24 mån som branschstandard). Detta för att boende ej ska känna sig låsta i längre period. Byggnationen fortlöper efter vintern lagt sig och tidsplanen är beroende av antalet fastigheter som uppdaterar sin beställning. Många har redan uppdaterat sin beställning, så om du ej har gjort detta rekommenderar vi att du gör detta snarast!PRIS

-All betalning sker efter levererad produkt
-Avdraget för ROT är förändrat från 2 010 kr till 2 940 kr
-Avdrag för RUT är tillagd om 3 990 kr

Alternativ 1 – 14 490 kr
Alternativ 2 – 16 490 kr
Alternativ 3 – 23 330 kr
(se konkret redogörelse vid ”uppdatera din beställning” nedan.)


Avdraget för RUT nyttjandes ej inom fiberinstallationer vid tidpunkt av er gamla beställning. Detta är numera en standard för invändig IT-installation. Stadsnätsbolaget tar ansvaret och utför avdragen åt kund. Kund ansvarar endast för att veta att denne är berättigad skatteavdrag genom t.ex. att kund betalar skatt i Sverige och har ej använt upp sin pott om 50 000 kr under 2019. Om avslag skulle ske, fast kund är berättigad avdrag så kommer Stadsnätsbolaget att stå för denna kostnad enligt vårt nya avtal.

Att höja dessa avdrag innebär att totalkostnaden blir högre utan avdragen, men för att kompensera detta så kommer den nya beställningen att bli 400 kr billigare än den tidigare för dig som slutkund vid nyttjande av erbjudandet.

EFFEKTIV UTBYGGNAD – MINDRE ÅVERKAN

Stadsnätsbolaget är experter på fiber på landsbygd. Genom vårt egna avtal utför vi byggnationen (vid behov) med ”smartare” dragningar på tomt och vidare till närmsta granne om grävavståndet från stamledning är av längre avstånd. Genom detta slipper vi åverkan på samtliga tomter med långa avstånd och gör minimal påverkan. Vi som leverantör har i sådant fall det fulla ansvaret för kablarna till närliggande fastigheter. Detta förtydligas i beställningsvillkoren.

Er tidigare beställning var ej anpassad för byggnation på landsbygd.

Vi utför byggnationen fackmannamässigt och följer branschstandard från Robusta fibernät.
Läs mer på stadsnätsbolaget.se.
ANDRA VILLKOR OCH ÄNDRINGAR

-Drift och underhåll – 9 kr /mån
Som standard har Stadsnätsbolaget en drift och underhållsavgift för utrustningen. Detta är en standard i nätet men finns med i det nya avtalet. Avgiften betalas endast då du har aktiva tjänster på fibern. Kostnaden betalas gentemot faktura en gång per år. Vid ej nyttjande av tjänster tillkommer ingen avgift för detta.

-Säkerhet för skatteavdrag (ROT/RUT)
I den nya beställningen finns en garanti på att Stadsnätsbolaget står för kostnaden av skatteavdrag om avslag sker från Skatteverket avseende avdrag för ROT/RUT för kund. Detta om kund är fullt berättigad avdraget. I den tidigare beställningen hos Telenor så stod kund för risken.

-Fasadbox – standard på landsbygd
Fasadbox används för att effektivisera installationen. I och med att vi installerar fibermottagare på insidan och en box på utsidan behövs bara ett hembesök. När vi sedan blåser fiber i de nedgrävda rören svetsar vi fibern i boxen på utsidan vilket betyder att du som kund inte behöver vara hemma när vi svetsar och aktiverar fibern i fastigheten.

Om det mot förmodan skulle hända något med fibern i framtiden, t ex ett brott någonstans på fiberröret så kan vi enkelt blåsa i ny fiber och utföra allt reparationsarbete utan att kunden behöver vara hemma vid tillfället. Samma sak gäller vid allt typ av underhållsarbete avseende fibern.


UPPDATERA DIN BESTÄLLNING

Hur uppdaterar jag min beställning?

1.Besök vår portal: portal.stadsnatsbolaget.se
(tidigare länk till portalen innehöll ”www”, detta har gjort att länken ej fungerat)

2. I textfältet på första sidan under ”Framtidens villafiber” skriver du in din adress
(T.ex Storgatan 20). Ni ska ej använda funktionen ”logga in” för detta. Denna funktion kommer att vara tillgänglig när ni uppdaterat er beställning.

3. Gå vidare på ”Beställ här”

4. Välj här önskat erbjudande. Valet markeras med blå ram.
(Redogörelse av val läses nedan)

5. Skrolla ner och fyll i dina uppgifter under ”Dina uppgifter”

6. Tryck sedan på ”Till förhandsgranskning”

7. Bekräfta din uppdatering och beställning genom mobilt bank ID.
OBS! Om du har ej mobilt bank id, vänligen kontakta Tony Andersson på information nedan

8. Du har nu uppdaterat din beställning och kan invänta kontakt för din installation!Alternativ 1
14 490 kr - Nyttjande av rot/rut + behåller sitt tjänstepaket
(Tidigare beställning innehöll val av tjänst med Telenor, 199 kr för internet alt 399 kr för internet & TV)

Alternativ 2
16 490 kr - Nyttjande av rot/rut - utan tjänstepaket

RUT - 3 990 kr
ROT - 2 940 kr.
(avdragen beräknas på nuvarande år då betalning och byggnation kommer ske under 2019)

Alternativ 3
23 330 kr - Anslutning utan ROT/RUT


TIDSPLAN

-När får jag min fiber?
Preliminär tidsplan är beroende av tjäle i marken samt tidsramen för kunder att uppdatera sin beställning. Uppdaterar samtliga sin beställning innan tjälen släpper har vi en färdig detaljplan (då denna är beroende av nya beställningarna) och kan utföra arbetet så fort som möjligt.

Kunder beräknas då få sin installation under slutet av april-juni.


-Vad händer om jag inte uppdaterar min beställning?
Vi kan ej ge några garantier för installation för kunder som väljer att inte uppdatera sin beställning. Ni kommer då att bli kontaktade och er tidigare beställning annullerad. Möjlighet för anslutning till den nya infrastrukturen kommer att finnas till senare skede. Dock kommer prissättningen att vara efter ordinariepris där entreprenörskostnader är inräknade och även beroende av antalet hushåll som önskar att efteransluta sig.


Sammanfattning
-Samtliga behöver uppdatera sin beställning
-Uppdaterad beställning hjälper oss att bygga mer effektivt
-Uppdaterad beställning speglar verklighetsenligt Rot&Rut-avdrag
-Slutkundspris rabatteras med 400 kr
-Tidsplanen är beroende av tidsramen fastighetsägare uppdaterar sin beställning
-Ny beställning korrigerad till 12 mån bindningstid
-Fasadbox används efter korrekt branschstandard på landsbygd


ÖNSKAR KONTAKT

-Har du frågor eller söker mer information?

Mitt namn är Tony Andersson och arbetar som kommunikationsansvarig för ert projekt på Lisö.
Mitt jobb går ut på att hjälpa dig som kund med information och hjälpa till med ärenden under uppdateringen av beställningarna.

Du är varmt välkommen att maila eller ringa mig veckodag som helg!

Tony Andersson
Tony.andersson@stadsnatsbolaget.se
0760611961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falkuddens Tomtägareförening, Lisö, Nynäshamns kommun

Placering Hjärtstartare; korsning Falkuddsvägen 17 och Falkuddsslingan 39

Falkuddens Tomtägareförening på Lisö, Nynäshamns kommun, bildades 1961.
 
Vid inträde i föreningen betalas en insats om 500 kronor. Föreningen sköter den gemensamma egendomen inom området, som allmänningar, bryggor och fotbollsplan. För denna skötsel tas det ut en årsavgift som medlemmarna beslutar om på årsstämman.

Föreningen arrangerar frivilligt vår- och höstarbete.
Årsstämman hålls i samband med vårarbetet, om inte styrelsen meddelar något annat. Motioner kan lämnas till och med sista februari via brev eller e-post till ordföranden. Kallelse till årsstämman ska skickas ut 14 dagar i förväg. Styrelsen väljs på föreningens årsstämma.
Medlemmar förväntas sköta alla diken utanför sin egen tomt. Du har rätt att ta bort buskar och mindre träd (10 cm i diameter) i diken. Borttagning av större träd kräver beslut från styrelsen.

Tomtägarna på Falkudden är skyldiga att vara medlemmar i Hästnäs Vägsamfällighet som tar ut en särskild avgift.

Morgontidningar
Vid prenumeration av morgontidningar behöver ni ange stoppställe 33010, 148 97 Sorunda, för att tidningarna ska komma fram.

Himmerfjärden
Falkuddens Tomtägareförening är medlem i Himmerfjärdens naturvårdsförening. Enskilda personer som vill stödja föreningens verksamhet kan också bli medlemmar. http://www.himmerfjarden.se/

Eldningsveckor
I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på våren, vecka 15-16, och två veckor på hösten, vecka 41-42, med föregående veckoslut.

Visa hänsyn genom att:
- hålla fartbegränsningar, 20 km, inom området 
- undvika att använda bullrande maskiner tidigt på morgonen och sent på kvällen
- hålla hundar kopplade på vägar och allmänningar
- respektera kommunens eldningsdagar på våren och hösten

Kommunalt VA

Se Nynäshamn kommuns hemsida för uppdateringar http://www.nynashamn.se/va-plan

Landsortfarleden

All dokumentation/information gällande farleden finns tillgänglig på sjofartsverket.se samt på hemsidan för Miljögruppen Havsörn www.havsorn.info

Avtal med XL Bygg-Partner i Sorunda

Avtal är tecknat med XL Bygg-Partner i Sorunda som ger rabatt till samtliga medlemmar i Falkuddens Tomtägareförening. Det är olika rabattsatser beroende på vad ni köper. Uppge att ni är medlemmar i vår tomtägareförening, så gynnas ni av avtalet.