Falkuddens Tomtägareförening – nyheter

25 Maj, Höststäddag

Styrelsen meddelar att höststäddag är planerad till lördag den 6 oktober kl 12.30-15.30, avslutas med korvgrillning.

4 April, Årstämma 2018 Falkuddens tomtägarförening

Årstämma 2018 är planerad till lördag den 21 april kl. 10:00-11:00, södra bryggan

Frivillig vårstädning är planerad till lördag den 21 april, kl. 13:00-16:00 som avslutas med korvgrillning

19 Februari, Bredbandsbolaget informerar

Från och med 16 februari 2018, är det avtal om fiberinstallation du skrivit med oss på Telenor överlåtet till Stadsnätsbolaget Sverige AB.

Det innebär att din villafiberinstallation planeras av Stadsnätsbolaget och du kommer att få information kontinuerligt om processen av dem.

Vad gäller dina valda Bredbands- eller TV-tjänster har inget förändrats. Vi på Telenor/Bredbandsbolaget kommer tillhandahålla de tjänster du beställt och till samma pris. När installationen är klar, kommer vi att ansvara för din tjänst och vara din huvudsakliga kontakt för service och frågor. Du som beställt tjänster av Telenor/Bredbandsbolaget kommer att få en router och TV-box via närmaste postombud i samband med driftsättning. För dig som enbart köpt installation kommer du kunna välja internetleverantör via Öppna Stadsnät Sverige AB (www.oppnastadsnat.se).

Har du ytterligare frågor om detta är du välkommen att kontakta Bredbandsbolagets kundservice på 08-525 029 77 gällande avtal och dina valda Bredbands- och TV-tjänster. Du kan också kontakta Stadsnätsbolaget Sverige ABs kundservice på telefonnummer 010-492 71 00 om du har frågor gällande installation och leverans.

Vänliga Hälsningar

Telenor/Bredbandsbolaget och Stadsnätsbolaget Sverige AB

8 oktober, Information från Bredbandsbolaget

Hej!

Tack för att du valt oss som leverantör av villafiber.

Vi ber om ursäkt att vi inte kunnat informera om processen på Lisö.

Hoppas att du håller ut ett tag till.

Vi jobbar på en plan för hur fiberinstallationen hos er ska gå till på bästa sätt och behöver ytterligare några veckor på oss.

Vi lovar att återkomma så fort vi har mer information.

Stort tack för ditt tålamod.

Vänliga hälsningar,

Bredbandsbolaget

30 oktober, Hämtning och flisning av grenar utfört

Nu är äntligen rishögarna efter Hästnäsvägen borta !

4 Oktober, Hämtning och flisning av grenar försenad

Entreprenören som avverkat efter Hästnäsvägen har lämnat nytt besked för avhämtning och flisning av grenar. Förseningen beror på underantreprenörer som inte håller vad dom lovar, nytt besked är att hämtning ska ske senast under november månad. Förseningen påverkar inte dom planerade arbetsuppgifterna på städdagen.

18 September, Rättelse i Höstbrevet

I Höst brevet under rubrik Landsortfarleden står det fel adress till havsörn hemsidan, rätt adress och text finns nedan.

Landsortfarleden

En hemsida har skapats med namn havsorn.info  som företräds av personer som är motståndare till Sjöfartsverkets förslag på ny sträckning av farleden närmare Lisö. Medlem kan anmäla sig via hemsidan och lämna fullmakt att bli företrädd av gruppen.

Ju fler desto bättre !

28 Maj, Uppringaren fungerar igen efter omstart av elektroniken

22 Maj, Fel på uppringaren för bomöppning

Fnv fungerar det inte att ringa och öppna bommen, felsökning genomförs Kristihimmelsfärdshelgen.

Öppning fungerar med fjärröppnare och dongel(nuddis)

11 Maj, Helikopterflygning 8 juli

Företaget HeliAir erbjuder helikopterflygning för den intresserade lördagen den 8 juli kl.18:00, helikoptern landar invid parkeringen på Falkuddsvägen 44. Anslag sätts upp på anslagstavlan inom kort, ingen föranmälning behövs, kostnad 300 kronor/person

9 Maj Höststäddag

Styrelsen meddelar att höststäddag är planerad till lördag den14 oktobetr kl 12.30-15.30, avslutas med korvgrillning.

 

 

28 April Information om stadgeändringar

2011 ändrades att utskick till medlemmar fick skickas via email, denna stadgeändring missades att registreras hos bolagsverket, upptäcktes 2016 och registrerades 9 mars 2016

2014 ändrades max total årsavgift till 3000 kronor inklusive extra avgift om max 1000 kronor, registrerades 11 oktober 2014

27 April Bredbands information

Både Telia och Bredbandsbolaget har för avsikt att bygga bredband på Lisö ink Falkudden beroende på intresse från fastighetsägare, men det blir inte båda utan endast en av operatörerna lär bygga. Från intresseanmälan har man alltid 2 veckors ångertid enligt lag. Priserna är relativt lika, dock erbjuder Bredbandsbolaget rotavdrag, prisbilden ligger runt 20 000 kronor för anslutningen, därtill kommer kostnad för vad man väljer för tjänsteutbud.

Snabbfakta

Telia; bygger om dom får 40% intresseanmälningar, om dom bygger är anmälan bindande. Kabel i mark eller luftburen (stolpledning). Planerar börja bygga i början på nästa år 2018. Öppet nät, flera operatörer att välja mellan, möjlighet att endast köpa tjänster över sommarperioden (slå av och på tjänsten), se vidare Telias hemsida oppenfiber.se/testa-adress projektledare, Gordon Molander. Telia har informationsmöte lördag den 29 april kl 14:00 på Lisö byggdegård

 

Bredbandsbolaget; har ingen fast % sats för att ta beslut för att bygga, har byggt redan vid 15% intresse, intresseanmälan troligtvis bindande. Kabel i marken. Planerar börja bygga i höst 2017. Öppet nät, flera operatörer att välja mellan, möjlighet att endast köpa tjänster över sommarperioden (slå av och på tjänsten), se vidare Bredbandsbolagets hemsida http://www.bredbandsbolaget.se/villafiber/index.html projektledare Martin Wahlgren, 073-441 73 82, säljare Conrad Nylén, telefon 073-97 55 418

Min rekomendation är att välja Bredbandsbolaget, anledning; rotavdrag, kan ta byggbeslut med lägre intresseanmälan, tidigare byggstart samt att dom endast bygger med markförlagd kabel (nedgrävd, lägre avbrottsrisk).

Kjell Seger

25 April Landsortfarleden

Nyhetsbrev 4 http://www.sjofartsverket.se/pages/106024/Nyhetsbrev_nr4_2017-03-09.pdf

5 Mars, Årstämma 2017 Falkuddens tomtägarförening

Årstämma 2017 är planerad till lördag den 22 april kl. 10:00-11:00, södra bryggan

Frivillig vårstädning är planerad till lördag den 22 april, kl. 13:00-15:30 som avslutas med korvgrillning

26 Oktober Brev till Sjöfartsverket med synpunkter på ny farledsträckning Landsort - Södertälje från Falkuddens Tomtägarförening

Styrelsen har beslutat att skicka nedanstående brev till Sjöfartsverket, flera andra föreningar i området har/kommer att skicka in sina synpunker

falkuddens-tomtagarforening-synpunkter-pa-ny-farled-landsort-sodertalje

 

10 Oktober Sjöfartsverket planerar ny sträckning på farleden Landsort - Södertälje

Information finn på Sjöfartsveket hemsida, den största förändringen som påverkar Falkudden är att farleden föreslås passera mellan Grönsö och Lisö.

10 Oktober Omfördelning av arbetsgrupper höststäddagen den 15/10

Pga av förseningen enligt nedan kommer arbetsgrupperna som har till uppgift att rensa efter Hästnäsvägen att bli omfördelade på andra uppgifter. Samling sker enligt tidigare utskick !

10 Oktober Avverkning efter Hästnäsvägen

P.g.a. sjukdom har entreprenaden blivit försenad med avverkningen, arbetet beräknas komma igång inom dom närmaste veckorna

10 Oktober Styrelsebeslut nedtagning av gran efter Mellanstigen

Styrelsen tog beslut på senaste styrelsemötet att fälla en stor gran efter Mellanstigen. Granen lutade betänkligt över byggnad på Falkuddsslingan 32 och fastighetsägaren har begärt nedtagning p.g.a. fallrisk över byggnad. Styrelsen bedömde att risk finns och att granen står olämpligt. Granen fälldes söndagen den 9 oktober.

28 September

Bommen är åter i drift sedan idag kl 13:00

26 September

Bommen har slutat fungera, Göran P försökte stänga den gamla men det nedre fästet är söderrostat så just nu är det öppet ! Återkommer med mer info snarast möjligt

12 September

Datum för Falkuddens frivilliga höststäddag är den 15 oktober kl 13:00 - 15:30  med avslutande korvgrillning på badbryggan

12 September Inbrott på Revudden

I slutet på förra veckan anmäldes inbrott i hus på Revudden, polis grep en kvinna som vistades i ett av husen. Enligt säkra källor är det narkomaner som har tänkt använd huset som bostad/gömma. Styrelsen informerar om denna händelse för att Falkuddens medlemmar ska vara extra uppmärksamma på personer som uppträder avvikande inom området, fråga gärna varför dom befinner sig inom området !

17 Juli Stöld från båtar

Någon gång under senaste veckan har motor-reglage stulits från båtar i södra viken. Det skadar inte att vara extra uppmärksamma mot personer som uppträder avvikande inom området, fråga vad dom gör !

10 Juli 2016 Status för VA-planen i Nynäshamns kommun juli 2016

 Uppdaterad status från Nynäshamns kommun, se sida Kommunalt VA

10 Juni 2016 Fastighetsvisning

Visning är planerad till söndag 12 juni och därmed kommer bommen att stå öppen söndag den 12 juni mellan kl 11:00-14:00

1 Juni 2016 Fastighetsvisningar

Två visningar är planerade till kommande helg och därmed kommer bommen att stå öppen söndag den 5 juni mellan kl 11:00-14:00 och måndag 6 juni mellan 12:45-15:30

4 April 2016 Kallelse till Himmerfjärdens årsmöte 12 april 19:00

Klicka på bifogat dokument för att se kallelsen.

scan_20160403_164039391.pdf

12 Mars 2016 Båtmotorstöld, igen !

Roger Svensson`s båtmotor har blivit stulen någon gång under perioden 28 februari och 11 mars. Styrelsen uppmanar medlemmarna att var extra observanta ! Fråga gärna okända personer om deras ärende och anteckna registreringsnummer på okända fordon som uppträder märkligt/avvikande !

17 Februari 2016, uppmaning gällande bomen och att hundar ska vara kopplade.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att anmäla ändringar av telefonnummer samt att även ha med låsdongel och/eller fjärröppnare till bomen, om ena systemet av någon anledning är ur funktion, så kan man passera med hjälp av det andra.

För allas trivsel: hundar skall vara kopplade inom området

14 September 2015, information gällande märkta träd

Träd 1, nedre delan av ormstigen, alträd som lutar mer och mer, rasrisk !

Träd 2, "mellanstigen" (stigen mellan Falkuddsvägen 42 och Falkuddsslingan 32), mindre gran som växer rakt upp i andra träd, gallring !

Träd 3, "mellanstigen" (stigen mellan Falkuddsvägen 42 och Falkuddsslingan 32), mycket stor björk som lutar oroväckande, rasrisk !

Om någon av medlemmerana har synpunkter på nedtagning av dessa träd, kontakta styrelsen (Kjell Seger), träden planeras fällas i början på oktober (före städdagen). Träden är märkta med röd/vitt band.

18 augusti 2015, information gällande pågående jakt

Bockjakten (rådjur) startade i söndags den 16 augusti och pågår några veckor framöver, jakten samordnas mellan Falkudden och Hästnäs

18 augusti 2015, information gällande nedtagning av träd

Fastighetsägarna efter Falkuddsvägen 36-40 ska renovera egna vägen samt förbättra diket. Entreprenör som anlitas rekommenderar att en gammal ekstubbe tas bort samt att en halvstor ek och en normalstor björk tas bort för att få till ett bra dike. Styrelsen har godkänt nedtagning av dessa träd.

Ekstammen ska sparas så lång som möjligt för användning till framtida renovering av bryggskoning i södra viken. Björkveden läggs på parkeringen utanför Falkuddsvägen 44 där medlemmarna som så önskar får ta ved

13 juli 2015, förtydligande gällande städdag 10 oktober hösten 2015

I sommarbrevet nämdes felaktigt höststädagen vid olika datum, rätt datum är lördag den 10 oktober och inget annat !

Ursäkta förvirringen

Styrelsen

Status för VA-planen i Nynäshamns kommun juni 2015

Se sida Kommunalt VA

24 maj: Inbjudan till Himmerfjärdes Naturvårdsörening - sommarmöte 14 juni

Söndag den 14 juni, klockan 11.30, hälsas alla medlemmar och andra intresserade till Himmerfjärdens sommarmöte på Himmerfjärdsveket, som drivs av SYVAB. Medarbetare på SYVAB kommer att informera om hur verket bygger om för att möte tuffare krav och direktiv från EU. SYVAB bjuder på smörgås och dryck. Anmäl dig till Giesela Liljeqvist, telefon 08-530 261 64 eller e-post: gisela.liljeqvist@tele2.se

Buss 727 mot Skanssundet avgår från Timba station klockan 11.07 och är framme vid Himmerfjärdsverket cirka 11.30. Välkomna!

18 april: Årsstämma 2015 och frivilligt vårarbete

Vi har haft årsstämma på förmiddagen lördag den 18 april. Vi kombinerade detta med frivilligt vårarbete på eftermiddagen. Klicka här så hittar du dokumenten till årsstämman.

1 april: Förvaltning av grönområden

Styrelsen har fått i uppdrag att ta fram en plan till hur föreningens allmänningar ska förvaltas. Vi har anlitat Skogsstyrelsen. Förslag till grönområdesplan presenterades på årsstämman.

24 mars: Kontrolluppgifter till Skatteverket för arvoden vid frivilligt arbete

Revisorerna har i en PM (daterad 2015-03-21) påpekat att föreningen måste skicka in kontrolluppgifter avseende de arvoden som utbetalas för medverkan i frivilligt vår- och höstarbete. Styrelsen skickar därför omgående in uppgifter till Skatteverket med 2014 års arvoden.

Det innebär att alla medlemmar som har fått arvoden under 2014 kommer att få en kontrolluppgift via post eller e-post. Dessa uppgifter kommer inte att finnas med i de förtryckta deklarationsblanketterna som Skatteverket skickar ut under våren.

Ni måste själva lägga till uppgiften om ni deklarerar på papper (i rutan 1.5, Andra inkomster som inte är pensionsgrundande). Vi beklagar det merarbete som detta medför. För de som deklarerar elektroniskt finns uppgiften inlagd.

Tidigare debiterade föreningen en "straffavgift" för de som inte medverkade i föreningens vår- och höstarbete. Det är inte tillåtet, enligt en dom i Hovrätten från 1987 som säger att det "ej är tillåtet att tvingande ta ut avgift för uteblivet arbete eller ålägga medlem arbete i föreningen".

Föreningsstämman beslutade (efter en medlemsmotion som lyfte fram domen) att frivilligt arbete ska arvoderas. Syftet var att stimulera till att medlemmarna skulle bidra till skötseln av föreningens grönområden, bryggor etc, samtidigt som medlemsavgiften skulle vara oförändrad för dessa medlemmar.

Har ni frågor, kontakta Kerstin Andersson (ordförande), telefon 0707-94 74 63, e-post: akerstinandersson@gmail.com

10 oktober: Avtal med XL Bygg-Partner i Sorunda

Vi har tecknat ett avtal med XL Bygg-Partner i Sorunda som ger rabatt till samtliga medlemmar i Falkuddens Tomtägareförening. Det är olika rabattsatser beroende på vad ni köper. När ni handlar hos XL Bygg-Partner i Sorunda, uppge att ni är medlemmar i vår tomtägareförening, så gynnas ni av avtalet. 

Falkuddens Tomtägareförening på Lisö, Nynäshamns kommun, bildades 1961.
 
Vid inträde i föreningen betalas en insats om 500 kronor. Föreningen sköter den gemensamma egendomen inom området, som allmänningar, bryggor och fotbollsplan. För denna skötsel tas det ut en årsavgift som medlemmarna beslutar om på årsstämman (för närvarande 2 000 kronor).

Föreningen arrangerar frivilligt vår- och höstarbete.
Årsstämman hålls i samband med vårarbetet, om inte styrelsen meddelar något annat. Motioner kan lämnas till och med sista februari via brev eller e-post till ordföranden. Kallelse till årsstämman ska skickas ut 14 dagar i förväg. Styrelsen väljs på föreningens årsstämma.
Medlemmar förväntas sköta alla diken utanför sin egen tomt. Du har rätt att ta bort buskar och mindre träd (10 cm i diameter) i diken. Borttagning av större träd kräver beslut från styrelsen.

Tomtägarna på Falkudden är skyldiga att vara medlemmar i Hästnäs Vägsamfällighet som tar ut en särskild avgift.

Morgontidningar
Vid prenumeration av morgontidningar behöver ni ange stoppställe 33010, 148 97 Sorunda, för att tidningarna ska komma fram.

Himmerfjärden
Falkuddens Tomtägareförening är medlem i Himmerfjärdens naturvårdsförening. Enskilda personer som vill stödja föreningens verksamhet kan också bli medlemmar. http://www.himmerfjarden.se/

Eldningsveckor
I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på våren, vecka 15-16, och två veckor på hösten, vecka 41-42, med föregående veckoslut.

Visa hänsyn genom att:
- hålla fartbegränsningar, 20 km, inom området 
- undvika att använda bullrande maskiner tidigt på morgonen och sent på kvällen
- hålla hundar kopplade på vägar och allmänningar
- respektera kommunens eldningsdagar på våren och hösten

 Grannsamverkan

Vi på Falkudden arbetar aktivt med Grannsamverkan. Eftersom det är flera fastighetsägare som bor inom området året runt så har vi möjlighet att kontinuerligt hålla ”ett vakande öga” på vad som händer och vilka som befinner sig här.

Vid pågående brott: Ring 112

Vid något misstänkt: Ring 114 14 eller gå in på www.polisen.se under rubriken ”Tipsa och hjälp polisen”

Huvudkontaktombud

Peter Appelkvist 070-593 95 44

Mats Carnerup 070-753 38 64

Kontaktombud

Björn Andersson: 070-762 32 65

Jörgen Frändfors 073-140 44 88

Kerstin Nyberg 070-656 24 76

Information om förebyggande åtgärder finns på www.samverkanmotbrott.se