Falkuddens Tomtägareförening – nyheter

Datum för Årsmöte och Vårstäddag 2021, lördag den 24 april

Uppdaterad 20210322

Årsmöte på badbryggan i södra viken, tid 10:00-12:00

Vårstäddag startar 13:00 på respektive samlingsplats, se kommande kallelse

Höststäddag 2020, OBS ny dag och datum lördag den 17 oktober

Uppdaterad 20200908

Höststäddagen är som vanlight en lördag och denna höst lördag den 17 oktober

Höststäddag 2020

Uppdaterat 20200828

Den 18 oktober är datum för höstens städdag.

Styrelsen skickar ut kallelse och fördelning av arbetsgrupper ett par veckor innan städdagen

Information, vägunderhåll

Uppdaterat 20200615

Utbyte av vägtrummor och uppbyggnad av vissa vägpartier och vändplaner är klart. Några dikesgrävningar kvarstår som ska åtgärdas inom dom närmaste veckorna, dess arbeten har utförts av frivilliga medlemmar och till självkostnadspris för maskiner.

Open Infra ska justera efter fibergrävningarna, besikning är utförd och åtgärdslista framtagen, men projektledaren går inte att få kontakt med så därför kommer nu saltning att utföras för att dammbinda vägarna denna eller nästa vecka.

Efter att Open Infra har utfört sina åttaganden kommer grus att beställas och läggas på alla vägsträckor av föreningen.

Information, Parkslide

Uppdaterat 20200602

Det finns Parkslide, en invasiv växt, på olika ställen i området. Eftersom den kan sprida

sig snabbt och ställa till problem i rör och under hus så vill vi informera.

Håll uppsikt på er tomt och försök hålla växten under kontroll. Den sprider sig snabbt.

 

Gräv INTE upp den, det stimulerar rotbildningen

Klipp av växten så nära marken som möjligt så att inga blad finns kvar.

Klipp bort blomning (om den råkar komma så långt)

Spara INTE i komposten, lägg i plastpåsar och låt förmultna eller elda upp.

Kommunen kan ha en särskild hantering av invasiva växter.

Vi har rapporterat fyndet till Nynäshamns kommun och Artbanken.

Läs mer på länken

https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/vaxter-och-djur/frammande-arter/ias-faktablad/Fakta-dammvaxterA4-Parkslide.pdf

Biologisk mångfald: Snabbväxande med djupgående

rötter och bildar täta bestånd. Tränger ut inhemska

växtarter, särskilt i fuktiga och näringsrika miljöer.

Förändrar hela ekosystem.

  • Ekonomi: Begränsar möjligheten till mark-användning.

Kan med sina kraftiga och djupa rötter tränga in i byggnader och vattenledningar

Himmerfjärdens årsmöte

Uppdaterat 2020-03-17

P.g.a. coronaviruset ställs Himmerjärdens Naturvårdsförenings årsmöte torsdagen den 26 mars in. Vi hinner inte få ut information till enskilda medlemmar men kommer att stå vid ingången och informera dem som eventuellt kommer.Vi planerar att hålla årsmötet vid sommarmöte på Himmerfjärdsverket söndagen den 30 augusti Om detta återkommer vi med information i sommar.
Styrelsen genom
Gisela Liljeqvist

Datum för årsmöte 2020, 18april

Uppdaterat 2020-03-08

Årsmöte 2020 för Falkuddens tomtägarförening är planerat till den 18 april, plats södra bryggan, start 10:00.

Kallelse till årsmötet skickas/mailas ut senast 14 dagar innan som vanligt

28 februari, Himmerfjärden NF. Årsmöte

Himmerfjärdens Naturvårdsförening

www.himmerfjarden.se

Kallelse till årsmöte 2020

Vi hälsar alla medlemmar och andra intresserade välkomna till vårt årsmöte

Torsdagen den 26 mars kl. 19:00

Plats: Föreningslokalen på Torsbygatan 38 i Farsta

12 februari 2020, Open Infra informerar

Stadsnätsbolaget har bytt namn till Open Infra!

Jag kontaktar dig från Open Infra angående leveransen av din fiberanslutning.

Har vi grävt utanför dig på din gata är det dags för dig att starta din fiberbox, det är viktigt att
den är inkopplad med ström för att vi ska kunna driftsätta dig när det är dags. Vi kommer att
påbörja fiberarbeten inom 1 - 2 veckor.

Du kommer att få ett mejl när du är driftsatt.

Har du frågor så kontakta gärna vår kundtjänst. Enklast når du oss genom att ringa på 010-
492 71 00 mellan 08 – 12 och 13 – 16.30 på vardagar.

Med vänliga hälsningar
Open Infra


Stadsnätsbolaget har bytt namn till Open Infra. Dels för att göra det tydligare att vi driver ett
öppet fibernät dels för namnet skall fungera för vår internationella expansion.

20 december, Stadsnätsbolaget informerar

Vi har kommit ca 1/3 med grävarbetet i ert område och vi kommer att fortsätta arbetet in i januari om vädret tillåter oss. I januari kommer vi att påbörja fiberblåsnigen mot ert område och då kommer vi att ansluta era fastigheter löpande. När allt är klart och ni blir driftsatta kommer ni att få ett mejl av oss om detta. Det är viktigt att elen är inkopplad i fiberdosa hela tiden annars kan vi inte driftsätta er när det är dags.

Har du frågor så kontakta gärna vår kundtjänst. Enklast når du oss genom att svara på detta e-postmeddelande men du kan även ringa oss på 010-492 71 00 mellan 08 – 12 och 13 – 16.30 på vardagar.

Angående delbetalning
Oavsett vilket betalningsalternativ du valt för din fiber så kommer du efter driftsättningen få en faktura på hela beloppet. Vill du då dela upp betalningen på t.ex. 24 månader så finns det en länk på fakturan för att lägga upp en betalningsplan hos anvisad kreditpartner

Till dig som valt fiberinstallation utan tjänster
Snart kommer du få din fiber inkopplad. Valde du fiberpaket utan tjänst så bjuder vi dig ändå på tre månaders fri surf med 1000Mb/s bredband från Internetbolaget (läs mer om dem på https://internetbolaget.nu/). Det ger dig lite tid att fundera på vad du vill ha för bredbandstjänst och från vem.

12 december, Stadsnätsbolaget informerar

Hej.

För information så kommer vi påbörja arbetet i Falkudden under fredagen v.50

Vi har nu grävt genom Sandvik och befinner oss i närheten av staketet som avgränsar föreningarna.

De partier som vi planerar att hinna gräva under slutet av 2019 är längst med Falkuddsvägen 12 - 3 och längst med  Falkuddsslingan längst med 4 - 18.

Vi kommer troligtvis ha verksamheten igång fram tills tisdag - onsdag v.51

28 November, Uppdatering av hemsidan

Hej alla medlemmar!

Jag har updaterat flikarna på hemsidan, slagit ihop några, Styrelse och Valberedning samt lagt till Datalagen ihop med Stadgar. Jag har skapat ett par nya, Bredband/TV/Tele och Grannsamverkan. Vidare har jag flyttat Komunalt VA till sidokolumnen och hänvisning om Landsortsfarleden, placering av hjärtstartare samt avtal med XL bygg där. Jag hoppas att det ska bli lättare/snabbare att hitta viktig information med dessa förändringar.

Mvh

Kjell Seger

13 September Höststäddag

Styrelsen meddelar att höststäddag är planerad till lördag den 19 oktober kl 12.30-15.30, avslutas med korvgrillning vid södra viken.

10 Juni, Hjärtstartare

Hjärtstartare är nu installerad i skåp vid korsning mellan Falkuddsvägen 17 och Falkuddsslingan 39. Information kommer att kompletteras på anslagstavlorna inom kort.

4 Maj, Bojstenar Norra Bryggan

8 bojstenar är nu ilagda vid Norra bryggan, dubbel tamp är dragen från bojsten till plastdunk på ytan för enkel koppling av kätting till boj. Föreningen står för boj och kätting till gästplatsen närmast solnedgångsbryggan. För övriga förtöjningsplatser ansvarar fastighetsägaren för motsvarande utrustning.

27 April, Kom ihåg att senaste datum för inbetalning av årsavgift för 2019 är 31 maj

 

8 April, Inbrott Sorunda båtklubb

SBK har haft inbrott i ett antal båtar, inget stulet. Mellan den 29/3 och 4/3. Var vaksamma 

20 Mars, Stämma för 2019 Falkuddens tomtägarförening

Datum/tid/plats för årsmötet 2019 är den 13 april, kl 10:00 på södra bryggan. Kallelse mailas/skickas ut senast 14 dagar innan årsmötet

11 Januari Information från Stadsnätsbolaget

Information från Stadsnätsbolaget


Hej,

Med anledning av tidigare information så kommer här uppdatering med mer konkret information och förtydligande. Nedan finner ni även en guide (steg-för-steg) till hur du uppdaterar din beställning för att få din fiberinstallation till din fastighet under byggnationen.

På grund av dyrare kostnader under projektet önskar vi nyttja korrekta skatteavdrag som är tillgängliga i våra standardavtal hos Stadsnätsbolaget avseende ROT/RUT som leder till att vi kan bygga projektet mer kostnadseffektivt. Stadsnätsbolaget är experter på landsbygdsfiber. I våra beställningsvillkor har vi möjlighet till mindre åverkan både på tomt och terräng.

Därför behöver du som kund uppdatera din tidigare beställning för att vara garanterad din installation.


Nedan följer skillnaderna med det den nya beställningen:


AVTALSLÄNGD
-På grund av respons från boende har vi korrigerat avtalslängden på den nya beställningen till 12 månader (istället för 24 mån som branschstandard). Detta för att boende ej ska känna sig låsta i längre period. Byggnationen fortlöper efter vintern lagt sig och tidsplanen är beroende av antalet fastigheter som uppdaterar sin beställning. Många har redan uppdaterat sin beställning, så om du ej har gjort detta rekommenderar vi att du gör detta snarast!PRIS

-All betalning sker efter levererad produkt
-Avdraget för ROT är förändrat från 2 010 kr till 2 940 kr
-Avdrag för RUT är tillagd om 3 990 kr

Alternativ 1 – 14 490 kr
Alternativ 2 – 16 490 kr
Alternativ 3 – 23 330 kr
(se konkret redogörelse vid ”uppdatera din beställning” nedan.)


Avdraget för RUT nyttjandes ej inom fiberinstallationer vid tidpunkt av er gamla beställning. Detta är numera en standard för invändig IT-installation. Stadsnätsbolaget tar ansvaret och utför avdragen åt kund. Kund ansvarar endast för att veta att denne är berättigad skatteavdrag genom t.ex. att kund betalar skatt i Sverige och har ej använt upp sin pott om 50 000 kr under 2019. Om avslag skulle ske, fast kund är berättigad avdrag så kommer Stadsnätsbolaget att stå för denna kostnad enligt vårt nya avtal.

Att höja dessa avdrag innebär att totalkostnaden blir högre utan avdragen, men för att kompensera detta så kommer den nya beställningen att bli 400 kr billigare än den tidigare för dig som slutkund vid nyttjande av erbjudandet.

EFFEKTIV UTBYGGNAD – MINDRE ÅVERKAN

Stadsnätsbolaget är experter på fiber på landsbygd. Genom vårt egna avtal utför vi byggnationen (vid behov) med ”smartare” dragningar på tomt och vidare till närmsta granne om grävavståndet från stamledning är av längre avstånd. Genom detta slipper vi åverkan på samtliga tomter med långa avstånd och gör minimal påverkan. Vi som leverantör har i sådant fall det fulla ansvaret för kablarna till närliggande fastigheter. Detta förtydligas i beställningsvillkoren.

Er tidigare beställning var ej anpassad för byggnation på landsbygd.

Vi utför byggnationen fackmannamässigt och följer branschstandard från Robusta fibernät.
Läs mer på stadsnätsbolaget.se.
ANDRA VILLKOR OCH ÄNDRINGAR

-Drift och underhåll – 9 kr /mån
Som standard har Stadsnätsbolaget en drift och underhållsavgift för utrustningen. Detta är en standard i nätet men finns med i det nya avtalet. Avgiften betalas endast då du har aktiva tjänster på fibern. Kostnaden betalas gentemot faktura en gång per år. Vid ej nyttjande av tjänster tillkommer ingen avgift för detta.

-Säkerhet för skatteavdrag (ROT/RUT)
I den nya beställningen finns en garanti på att Stadsnätsbolaget står för kostnaden av skatteavdrag om avslag sker från Skatteverket avseende avdrag för ROT/RUT för kund. Detta om kund är fullt berättigad avdraget. I den tidigare beställningen hos Telenor så stod kund för risken.

-Fasadbox – standard på landsbygd
Fasadbox används för att effektivisera installationen. I och med att vi installerar fibermottagare på insidan och en box på utsidan behövs bara ett hembesök. När vi sedan blåser fiber i de nedgrävda rören svetsar vi fibern i boxen på utsidan vilket betyder att du som kund inte behöver vara hemma när vi svetsar och aktiverar fibern i fastigheten.

Om det mot förmodan skulle hända något med fibern i framtiden, t ex ett brott någonstans på fiberröret så kan vi enkelt blåsa i ny fiber och utföra allt reparationsarbete utan att kunden behöver vara hemma vid tillfället. Samma sak gäller vid allt typ av underhållsarbete avseende fibern.


UPPDATERA DIN BESTÄLLNING

Hur uppdaterar jag min beställning?

1.Besök vår portal: portal.stadsnatsbolaget.se
(tidigare länk till portalen innehöll ”www”, detta har gjort att länken ej fungerat)

2. I textfältet på första sidan under ”Framtidens villafiber” skriver du in din adress
(T.ex Storgatan 20). Ni ska ej använda funktionen ”logga in” för detta. Denna funktion kommer att vara tillgänglig när ni uppdaterat er beställning.

3. Gå vidare på ”Beställ här”

4. Välj här önskat erbjudande. Valet markeras med blå ram.
(Redogörelse av val läses nedan)

5. Skrolla ner och fyll i dina uppgifter under ”Dina uppgifter”

6. Tryck sedan på ”Till förhandsgranskning”

7. Bekräfta din uppdatering och beställning genom mobilt bank ID.
OBS! Om du har ej mobilt bank id, vänligen kontakta Tony Andersson på information nedan

8. Du har nu uppdaterat din beställning och kan invänta kontakt för din installation!Alternativ 1
14 490 kr - Nyttjande av rot/rut + behåller sitt tjänstepaket
(Tidigare beställning innehöll val av tjänst med Telenor, 199 kr för internet alt 399 kr för internet & TV)

Alternativ 2
16 490 kr - Nyttjande av rot/rut - utan tjänstepaket

RUT - 3 990 kr
ROT - 2 940 kr.
(avdragen beräknas på nuvarande år då betalning och byggnation kommer ske under 2019)

Alternativ 3
23 330 kr - Anslutning utan ROT/RUT


TIDSPLAN

-När får jag min fiber?
Preliminär tidsplan är beroende av tjäle i marken samt tidsramen för kunder att uppdatera sin beställning. Uppdaterar samtliga sin beställning innan tjälen släpper har vi en färdig detaljplan (då denna är beroende av nya beställningarna) och kan utföra arbetet så fort som möjligt.

Kunder beräknas då få sin installation under slutet av april-juni.


-Vad händer om jag inte uppdaterar min beställning?
Vi kan ej ge några garantier för installation för kunder som väljer att inte uppdatera sin beställning. Ni kommer då att bli kontaktade och er tidigare beställning annullerad. Möjlighet för anslutning till den nya infrastrukturen kommer att finnas till senare skede. Dock kommer prissättningen att vara efter ordinariepris där entreprenörskostnader är inräknade och även beroende av antalet hushåll som önskar att efteransluta sig.


Sammanfattning
-Samtliga behöver uppdatera sin beställning
-Uppdaterad beställning hjälper oss att bygga mer effektivt
-Uppdaterad beställning speglar verklighetsenligt Rot&Rut-avdrag
-Slutkundspris rabatteras med 400 kr
-Tidsplanen är beroende av tidsramen fastighetsägare uppdaterar sin beställning
-Ny beställning korrigerad till 12 mån bindningstid
-Fasadbox används efter korrekt branschstandard på landsbygd


ÖNSKAR KONTAKT

-Har du frågor eller söker mer information?

Mitt namn är Tony Andersson och arbetar som kommunikationsansvarig för ert projekt på Lisö.
Mitt jobb går ut på att hjälpa dig som kund med information och hjälpa till med ärenden under uppdateringen av beställningarna.

Du är varmt välkommen att maila eller ringa mig veckodag som helg!

Tony Andersson
Tony.andersson@stadsnatsbolaget.se
0760611961

15 December Information från Stadsnätsbolaget

Med anledning av tidigare information så kallar vi därför till ett informationstillfälle där vi berättar mer om de fördyrande omständigheterna och den pågående byggnationen.


INBJUDAN – INFORMATIONSTRÄFF

Plats: Sorunda Bygdegård, 148 70, Sorunda
Datum: Torsdagen den 20/12 - Klockan 19:00Terrängen runt Lisö innebär vissa fördyrande omständigheter för oss vilket innebär att vi måste vidta vissa konsekvenser. Vi kommer därför vara tvungna att överlåta kundavtalen till Stadsnätsbolagets avtal. Ändringarna innebär att vi har möjlighet att finansiera omkostnaden med ett högre belopp avseende ROT-avdrag för byggnation på tomt samt RUT-avdrag för installation av fiberbox och utrustning.

För slutkund innebär detta att vi nyttjar större belopp på enskilda avdragen. Dessa avdrag baseras på kommande års (2019) nyttjande av rot & rut. Varje enskild fastighetsägare har tillgång till 50 000 kr avseende avdragen per år. Avdragen vi nyttjar för er fiberinstallation är ett rut-avdrag avseende 2 940 kr och ett rot-avdrag som uppgår till 3 900 kr. Stadsnätsbolaget sköter alla ansökningar för avdragen. Kompensationsmässigt avseende detta reduceras slutkundspriset med 400 kr.


Vi beräknar att större majoriteten av kunderna har tillgång till avdragen. Den närmsta tiden kommer vi ha representanter som kontaktar samtliga kunder och hjälper till med frågor och vägledning för att teckna överlåtelseavtalen.

För att teckna ditt överlåtelseavtal; vänligen besök: portal.stadsnatsbolaget.se
Ange er adress och komplettera era uppgifter för att uppdatera er beställning.- Vad händer om vi inte vill acceptera de nya villkoren?

För oss på Stadsnätsbolaget innebär ovan förändringar en väsentlig förbättring av projektet och vill ni inte acceptera kommer vi låta er häva ert tidigare avtal kostnadsfritt.


Har du frågor eller behöver annan vägledning angående det nya avtalet?
Vänligen kontakta vår representant på kontaktuppgifterna nedan.


Tony Andersson
tony.andersson@stadsnatsbolaget.se
076 061 19 61


Med vänliga hälsningar

Stadsnätsbolaget Sverige AB

 

26 Oktober Information från Stadsnätsbolaget

 

 

 

 

Nu närmar vi oss start av utbyggnaden på Lisö, vi har blivit lite försenade på grund av förseningar i andra projekt som skall leverera vår länk till er. Vi har nu hittat en lösning som gör att vi snart kan starta projektet.

Vår plan är att påbörja arbete från länk i norr och gräva söderut.

Vi kommer att dela in projektet i två etapper där vi börjar installationerna i Sandvik och Hästnäs och i andra etappen fortsätter vi i Dyvik, Grytnäs och Frönäs.

Vår installationsgrupp kommer snart påbörja att boka upp er för installation av fiberboxar och tomtgrävning i första etappen.

Några fåtal dialoger med markägare återstår, men inte kritiska för hela projektet.

Den nuvarande tidplanen innebär att första kunderna kommer att bli driftsatta omkring januari - februari.

Stadsnätsbolaget Sverige AB

 

11 September Information från Stadsnätsbolaget

Information från Stadsnätsbolaget

Hoppas att ni har haft en fantastisk sommar. Vår beredning av fiberdragning pågår för fullt.

Beredning omfattar arbetsmomenten inför byggnation, vilket inkluderar ritande av nät, tillståndssökning hos kommuner, Transportstyrelsen, och andra privata markägare.

I dagsläget utför vi projekteringsarbete samt att vi just nu inhämtar markavtal från berörda markägare. Byggstarten är planerad till att ske under hösten 2018. Information angående driftsättning kommer vid ett senare tillfälle.

I samband med att området bereds för fiberdragning kommer vi att genomföra installation av fiberboxar och tomtgrävning. Allt för att förbereda inför den stora fiberdragningen. Tomtgrävningen är en förutsättning för att beredningen skall gå att genomföra fullt ut och kunna resultera i en upphandling av underleverantörer.

Vi kommer kontakta dig för att boka upp en tid som passar dig för installationen.

Vår målbild är att den återstående beredningsfasen skall ta omkring 3-6 månader

Med vänliga hälsningar

Stadsnätsbolaget Sverige AB

23 Juli Vägunderhållet försenat

På grund av torkan är det inte lämligt att påbörja kvarvarande vägunderhåll som var planerat att utföras i början på juni. På grund av förseningen har vi problem med dammiga vägar. Vägansvarig har försökt att hitta entreprenör som kan vattna/salta med har inte lyckats med detta nu i semestertider. Styrelsen beklagar detta och om läget förvärras kommer saltsäckar att köpas in för att åtgärda dom dammigaste vägpartierna

19 Februari, Bredbandsbolaget informerar

Från och med 16 februari 2018, är det avtal om fiberinstallation du skrivit med oss på Telenor överlåtet till Stadsnätsbolaget Sverige AB.

Det innebär att din villafiberinstallation planeras av Stadsnätsbolaget och du kommer att få information kontinuerligt om processen av dem.

Vad gäller dina valda Bredbands- eller TV-tjänster har inget förändrats. Vi på Telenor/Bredbandsbolaget kommer tillhandahålla de tjänster du beställt och till samma pris. När installationen är klar, kommer vi att ansvara för din tjänst och vara din huvudsakliga kontakt för service och frågor. Du som beställt tjänster av Telenor/Bredbandsbolaget kommer att få en router och TV-box via närmaste postombud i samband med driftsättning. För dig som enbart köpt installation kommer du kunna välja internetleverantör via Öppna Stadsnät Sverige AB (www.oppnastadsnat.se).

Har du ytterligare frågor om detta är du välkommen att kontakta Bredbandsbolagets kundservice på 08-525 029 77 gällande avtal och dina valda Bredbands- och TV-tjänster. Du kan också kontakta Stadsnätsbolaget Sverige ABs kundservice på telefonnummer 010-492 71 00 om du har frågor gällande installation och leverans.

Vänliga Hälsningar

Telenor/Bredbandsbolaget och Stadsnätsbolaget Sverige AB

8 oktober, Information från Bredbandsbolaget

Hej!

Tack för att du valt oss som leverantör av villafiber.

Vi ber om ursäkt att vi inte kunnat informera om processen på Lisö.

Hoppas att du håller ut ett tag till.

Vi jobbar på en plan för hur fiberinstallationen hos er ska gå till på bästa sätt och behöver ytterligare några veckor på oss.

Vi lovar att återkomma så fort vi har mer information.

Stort tack för ditt tålamod.

Vänliga hälsningar,

Bredbandsbolaget

18 September, Rättelse i Höstbrevet

I Höst brevet under rubrik Landsortfarleden står det fel adress till havsörn hemsidan, rätt adress och text finns nedan.

Landsortfarleden

En hemsida har skapats med namn havsorn.info  som företräds av personer som är motståndare till Sjöfartsverkets förslag på ny sträckning av farleden närmare Lisö. Medlem kan anmäla sig via hemsidan och lämna fullmakt att bli företrädd av gruppen.

Ju fler desto bättre !

28 April Information om stadgeändringar

2011 ändrades att utskick till medlemmar fick skickas via email, denna stadgeändring missades att registreras hos bolagsverket, upptäcktes 2016 och registrerades 9 mars 2016

2014 ändrades max total årsavgift till 3000 kronor inklusive extra avgift om max 1000 kronor, registrerades 11 oktober 2014

27 April Bredbands information

Både Telia och Bredbandsbolaget har för avsikt att bygga bredband på Lisö ink Falkudden beroende på intresse från fastighetsägare, men det blir inte båda utan endast en av operatörerna lär bygga. Från intresseanmälan har man alltid 2 veckors ångertid enligt lag. Priserna är relativt lika, dock erbjuder Bredbandsbolaget rotavdrag, prisbilden ligger runt 20 000 kronor för anslutningen, därtill kommer kostnad för vad man väljer för tjänsteutbud.

Snabbfakta

Telia; bygger om dom får 40% intresseanmälningar, om dom bygger är anmälan bindande. Kabel i mark eller luftburen (stolpledning). Planerar börja bygga i början på nästa år 2018. Öppet nät, flera operatörer att välja mellan, möjlighet att endast köpa tjänster över sommarperioden (slå av och på tjänsten), se vidare Telias hemsida oppenfiber.se/testa-adress projektledare, Gordon Molander. Telia har informationsmöte lördag den 29 april kl 14:00 på Lisö byggdegård

 

Bredbandsbolaget; har ingen fast % sats för att ta beslut för att bygga, har byggt redan vid 15% intresse, intresseanmälan troligtvis bindande. Kabel i marken. Planerar börja bygga i höst 2017. Öppet nät, flera operatörer att välja mellan, möjlighet att endast köpa tjänster över sommarperioden (slå av och på tjänsten), se vidare Bredbandsbolagets hemsida http://www.bredbandsbolaget.se/villafiber/index.html projektledare Martin Wahlgren, 073-441 73 82, säljare Conrad Nylén, telefon 073-97 55 418

Min rekomendation är att välja Bredbandsbolaget, anledning; rotavdrag, kan ta byggbeslut med lägre intresseanmälan, tidigare byggstart samt att dom endast bygger med markförlagd kabel (nedgrävd, lägre avbrottsrisk).

Kjell Seger

25 April Landsortfarleden

Nyhetsbrev 4 http://www.sjofartsverket.se/pages/106024/Nyhetsbrev_nr4_2017-03-09.pdf

26 Oktober Brev till Sjöfartsverket med synpunkter på ny farledsträckning Landsort - Södertälje från Falkuddens Tomtägarförening

Styrelsen har beslutat att skicka nedanstående brev till Sjöfartsverket, flera andra föreningar i området har/kommer att skicka in sina synpunker

falkuddens-tomtagarforening-synpunkter-pa-ny-farled-landsort-sodertalje

 

10 Oktober Sjöfartsverket planerar ny sträckning på farleden Landsort - Södertälje

Information finn på Sjöfartsveket hemsida, den största förändringen som påverkar Falkudden är att farleden föreslås passera mellan Grönsö och Lisö.

10 Oktober Styrelsebeslut nedtagning av gran efter Mellanstigen

Styrelsen tog beslut på senaste styrelsemötet att fälla en stor gran efter Mellanstigen. Granen lutade betänkligt över byggnad på Falkuddsslingan 32 och fastighetsägaren har begärt nedtagning p.g.a. fallrisk över byggnad. Styrelsen bedömde att risk finns och att granen står olämpligt. Granen fälldes söndagen den 9 oktober.

17 Juli Stöld från båtar

Någon gång under senaste veckan har motor-reglage stulits från båtar i södra viken. Det skadar inte att vara extra uppmärksamma mot personer som uppträder avvikande inom området, fråga vad dom gör !

12 Mars 2016 Båtmotorstöld, igen !

Roger Svensson`s båtmotor har blivit stulen någon gång under perioden 28 februari och 11 mars. Styrelsen uppmanar medlemmarna att var extra observanta ! Fråga gärna okända personer om deras ärende och anteckna registreringsnummer på okända fordon som uppträder märkligt/avvikande !

17 Februari 2016, uppmaning gällande bommen och att hundar ska vara kopplade.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att anmäla ändringar av telefonnummer samt att även ha med låsdongel och/eller fjärröppnare till bomen, om ena systemet av någon anledning är ur funktion, så kan man passera med hjälp av det andra.

För allas trivsel: hundar skall vara kopplade inom området

14 September 2015, information gällande märkta träd

Träd 1, nedre delan av ormstigen, alträd som lutar mer och mer, rasrisk !

Träd 2, "mellanstigen" (stigen mellan Falkuddsvägen 42 och Falkuddsslingan 32), mindre gran som växer rakt upp i andra träd, gallring !

Träd 3, "mellanstigen" (stigen mellan Falkuddsvägen 42 och Falkuddsslingan 32), mycket stor björk som lutar oroväckande, rasrisk !

Om någon av medlemmerana har synpunkter på nedtagning av dessa träd, kontakta styrelsen (Kjell Seger), träden planeras fällas i början på oktober (före städdagen). Träden är märkta med röd/vitt band.

18 augusti 2015, information gällande nedtagning av träd

Fastighetsägarna efter Falkuddsvägen 36-40 ska renovera egna vägen samt förbättra diket. Entreprenör som anlitas rekommenderar att en gammal ekstubbe tas bort samt att en halvstor ek och en normalstor björk tas bort för att få till ett bra dike. Styrelsen har godkänt nedtagning av dessa träd.

Ekstammen ska sparas så lång som möjligt för användning till framtida renovering av bryggskoning i södra viken. Björkveden läggs på parkeringen utanför Falkuddsvägen 44 där medlemmarna som så önskar får ta ved

1 april: Förvaltning av grönområden

Styrelsen har fått i uppdrag att ta fram en plan till hur föreningens allmänningar ska förvaltas. Vi har anlitat Skogsstyrelsen. Förslag till grönområdesplan presenterades på årsstämman.

24 mars: Kontrolluppgifter till Skatteverket för arvoden vid frivilligt arbete

Revisorerna har i en PM (daterad 2015-03-21) påpekat att föreningen måste skicka in kontrolluppgifter avseende de arvoden som utbetalas för medverkan i frivilligt vår- och höstarbete. Styrelsen skickar därför omgående in uppgifter till Skatteverket med 2014 års arvoden.

Det innebär att alla medlemmar som har fått arvoden under 2014 kommer att få en kontrolluppgift via post eller e-post. Dessa uppgifter kommer inte att finnas med i de förtryckta deklarationsblanketterna som Skatteverket skickar ut under våren.

Ni måste själva lägga till uppgiften om ni deklarerar på papper (i rutan 1.5, Andra inkomster som inte är pensionsgrundande). Vi beklagar det merarbete som detta medför. För de som deklarerar elektroniskt finns uppgiften inlagd.

Tidigare debiterade föreningen en "straffavgift" för de som inte medverkade i föreningens vår- och höstarbete. Det är inte tillåtet, enligt en dom i Hovrätten från 1987 som säger att det "ej är tillåtet att tvingande ta ut avgift för uteblivet arbete eller ålägga medlem arbete i föreningen".

Föreningsstämman beslutade (efter en medlemsmotion som lyfte fram domen) att frivilligt arbete ska arvoderas. Syftet var att stimulera till att medlemmarna skulle bidra till skötseln av föreningens grönområden, bryggor etc, samtidigt som medlemsavgiften skulle vara oförändrad för dessa medlemmar.

Har ni frågor, kontakta Kerstin Andersson (ordförande), telefon 0707-94 74 63, e-post: akerstinandersson@gmail.com

10 oktober: Avtal med XL Bygg-Partner i Sorunda

Vi har tecknat ett avtal med XL Bygg-Partner i Sorunda som ger rabatt till samtliga medlemmar i Falkuddens Tomtägareförening. Det är olika rabattsatser beroende på vad ni köper. När ni handlar hos XL Bygg-Partner i Sorunda, uppge att ni är medlemmar i vår tomtägareförening, så gynnas ni av avtalet. 

Placering Hjärtstartare; korsning Falkuddsvägen 17 och Falkuddsslingan 39

Falkuddens Tomtägareförening på Lisö, Nynäshamns kommun, bildades 1961.
 
Vid inträde i föreningen betalas en insats om 500 kronor. Föreningen sköter den gemensamma egendomen inom området, som allmänningar, bryggor och fotbollsplan. För denna skötsel tas det ut en årsavgift som medlemmarna beslutar om på årsstämman.

Föreningen arrangerar frivilligt vår- och höstarbete.
Årsstämman hålls i samband med vårarbetet, om inte styrelsen meddelar något annat. Motioner kan lämnas till och med sista februari via brev eller e-post till ordföranden. Kallelse till årsstämman ska skickas ut 14 dagar i förväg. Styrelsen väljs på föreningens årsstämma.
Medlemmar förväntas sköta alla diken utanför sin egen tomt. Du har rätt att ta bort buskar och mindre träd (10 cm i diameter) i diken. Borttagning av större träd kräver beslut från styrelsen.

Tomtägarna på Falkudden är skyldiga att vara medlemmar i Hästnäs Vägsamfällighet som tar ut en särskild avgift.

Morgontidningar
Vid prenumeration av morgontidningar behöver ni ange stoppställe 33010, 148 97 Sorunda, för att tidningarna ska komma fram.

Himmerfjärden
Falkuddens Tomtägareförening är medlem i Himmerfjärdens naturvårdsförening. Enskilda personer som vill stödja föreningens verksamhet kan också bli medlemmar. http://www.himmerfjarden.se/

Eldningsveckor
I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på våren, vecka 15-16, och två veckor på hösten, vecka 41-42, med föregående veckoslut.

Visa hänsyn genom att:
- hålla fartbegränsningar, 20 km, inom området 
- undvika att använda bullrande maskiner tidigt på morgonen och sent på kvällen
- hålla hundar kopplade på vägar och allmänningar
- respektera kommunens eldningsdagar på våren och hösten

Kommunalt VA

Se Nynäshamn kommuns hemsida för uppdateringar http://www.nynashamn.se/va-plan

Landsortfarleden

All dokumentation/information gällande farleden finns tillgänglig på sjofartsverket.se samt på hemsidan för Miljögruppen Havsörn www.havsorn.info

Avtal med XL Bygg-Partner i Sorunda

Avtal är tecknat med XL Bygg-Partner i Sorunda som ger rabatt till samtliga medlemmar i Falkuddens Tomtägareförening. Det är olika rabattsatser beroende på vad ni köper. Uppge att ni är medlemmar i vår tomtägareförening, så gynnas ni av avtalet. 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)