Vårarbete 2015

Kallelse till frivilligt vårarbete

Lördag 18 april 2015 kl. 13.00 – 16.00
Samling vid respektive arbetsområde.
Glöm inte arbetshandskar och redskap, och kanske en vattenflaska.
Grupper som blir klara tidigare ansluter till annan grupp för att hjälpa till.
Närvaro under arbetspasset noteras av respektive arbetsledare.

Äldre som har blivit placerade i en gurpp med för tunga arbetsuppgifter kan bidra genom att delta i grupp 1 eller 5, där vi ska elda ris.

Har du inte möjlighet att delta den 18 april, men vill ändå delta i föreningens frivilliga arbete? Kontakta Kjell Seger eller Kerstin Nyberg. Styrelsen har en arbetsuppgift som kan utföras innan den 18 april.

Grupp 1 - Röja allmänning 4 och elda ris, medtag röjsåg/såg
Samling vid Falkuddsvägen 26

Kerstin Andersson, arbetsledare Falkuddsvägen 9
Eija Harila, Thommy Ridnert Falkuddsslingan 4
Björn Andersson Falkuddsvägen 4
Tommy Larsson Falkuddsvägen 26
Ingvar Neumann Falkuddsvägen 10
Henning Nilsson Falkuddsslingan 17
Maria Nordström Falkuddsvägen 36
Anita Selin Falkuddsvägen 5
Erik o Nina Uddén Falkuddsvägen 19
Stefan Forssander Falkuddsvägen 11
Håkan Bengtsson, Marie Sternborn Falkuddsvägen 6
Peter Appelkvist Falkuddsvägen 18


Grupp 2a - Kratta ut grus från vägkanter, medtag stålkratta
Grupp 2b - Rensa diken, medtag spade

Samling vid Falkuddsvägen 21

Per Linder, arbetsledare Falkuddsslingan 36
Lea Kuusivuori Falkuddsslingan 8
Torulf Rogert Falkuddsvägen 7
Eva Exhed Falkuddsslingan 37
Jenny Flygare Falkuddsslingan 16
Björn Wallgren Falkuddsvägen 16
Jannike Järv Falkuddsvägen 32
Ingalill Sundin Falkuddsvägen 3
Siv M Ramström Falkuddsslingan 19
Bernt Holmberg Falkuddsslingan 27
Mikael Höglund Falkuddsslingan 23
Sören Kjellquist Falkuddsvägen 14
Ragnhild Larsson Falkuddsvägen 20
Grupp 2b - Rensa diken  
Håkan Rugeland Falkuddsslingan 39
Kenneth Wettergren Falkuddsslingan 35
Per Ytre-Eide Falkuddsvägen 21
Dan Averstad, Anette Hintze Falkuddsslingan 15
Åke Svensson Falkuddsslingan 30
Roger Svensson Falkuddsslingan 14


Grupp 3 - Badbryggorna, stegar, möbler
Samling vid biblioteket, södra bryggan

Jan Färjh, arbetsledare Falkuddsslingan 9
Leif-Åke Andersson Falkuddsslingan 5
Lennart o Åke Burtu Falkuddsslingan 7
Lennart Johansson Falkuddsslingan 12
Karl-Erik Holm Falkuddsslingan 3
Lilly Hagström Falkuddsslingan 6
Kerstin Nyberg Falkuddsslingan 29


Grupp 4 – Röja stigen vid norra bryggan, medtag såg/grensax
Samling vid bryggan

Marianne Lassenius arbetsledare Falkuddsvägen 40
Eva Hultman Keith Falkuddsvägen 8
Inger Andersson Falkuddsslingan 13
Jörgen Frändfors Ann-C. Schaffer Falkuddsvägen 38
Dick Everskog Falkuddsvägen 34
Marianne Wallberg Falkuddsvägen 46 - 48


Grupp 5 - Rensa ris efter vägröjning, elda vid parkering
Samling vid Falkuddsvägen 44

Göran Persson, arbetsledare Falkuddsslingan 10
Lars-Göran Lund Falkuddsvägen 24
Roger Andersson, Katarina Talts Falkuddsslingan 33
Michael Stiebel Falkuddsslingan 18
Stig Berggren Falkuddsvägen 12
Ole-Johnny Olsson Falkuddsvägen 22
Mikael Andersson Falkuddsslingan 21
Bo Jonasson Falkuddsvägen 44
Marie Snöbohm Falkuddsslingan 32
Eva Berglin Falkuddsslingan 31
Inger Bergström-Höijer Falkuddsslingan 25
Agneta o Alf Björk-Jakobsson Falkuddsvägen 42


Utför arbete på styrelsens uppdrag

Michael Widegren, fotbollsplanen Falkuddsslingan 11
Roland Stridh, vägbom Falkuddsvägen 17
Kjell Seger, grenröjning längs vägar Falkuddsslingan 28

 

Falkuddens Tomtägareförening på Lisö, Nynäshamns kommun, bildades 1961.
 
Vid inträde i föreningen betalas en insats om 500 kronor. Föreningen sköter den gemensamma egendomen inom området, som allmänningar, bryggor och fotbollsplan. För denna skötsel tas det ut en årsavgift som medlemmarna beslutar om på årsstämman.

Föreningen arrangerar frivilligt vår- och höstarbete.
Årsstämman hålls i samband med vårarbetet, om inte styrelsen meddelar något annat. Motioner kan lämnas till och med sista februari via brev eller e-post till ordföranden. Kallelse till årsstämman ska skickas ut 14 dagar i förväg. Styrelsen väljs på föreningens årsstämma.
Medlemmar förväntas sköta alla diken utanför sin egen tomt. Du har rätt att ta bort buskar och mindre träd (10 cm i diameter) i diken. Borttagning av större träd kräver beslut från styrelsen.

Tomtägarna på Falkudden är skyldiga att vara medlemmar i Hästnäs Vägsamfällighet som tar ut en särskild avgift.

Morgontidningar
Vid prenumeration av morgontidningar behöver ni ange stoppställe 33010, 148 97 Sorunda, för att tidningarna ska komma fram.

Himmerfjärden
Falkuddens Tomtägareförening är medlem i Himmerfjärdens naturvårdsförening. Enskilda personer som vill stödja föreningens verksamhet kan också bli medlemmar. http://www.himmerfjarden.se/

Eldningsveckor
I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på våren, vecka 15-16, och två veckor på hösten, vecka 41-42, med föregående veckoslut.

Visa hänsyn genom att:
- hålla fartbegränsningar, 20 km, inom området 
- undvika att använda bullrande maskiner tidigt på morgonen och sent på kvällen
- hålla hundar kopplade på vägar och allmänningar
- respektera kommunens eldningsdagar på våren och hösten

 Grannsamverkan

Vi på Falkudden arbetar aktivt med Grannsamverkan. Eftersom det är flera fastighetsägare som bor inom området året runt så har vi möjlighet att kontinuerligt hålla ”ett vakande öga” på vad som händer och vilka som befinner sig här.

Vid pågående brott: Ring 112

Vid något misstänkt: Ring 114 14 eller gå in på www.polisen.se under rubriken ”Tipsa och hjälp polisen”

Huvudkontaktombud

Peter Appelkvist 070-593 95 44

Mats Carnerup 070-753 38 64

Kontaktombud

Björn Andersson: 070-762 32 65

Jörgen Frändfors 073-140 44 88

Kerstin Nyberg 070-656 24 76

Information om förebyggande åtgärder finns på www.samverkanmotbrott.se